Dadaizam

Go down

Dadaizam

 by Butcher on Thu May 08 2008, 12:43

Pokret knjievnih, likovnih i scenskih umetnosti.

Pojam "dada" (dad) dolazi od francuske rei, koja u prevodu znai "drveni konji". Samo ime je nastalo u Cirihu, 1916 godine, kada su Richard Huelsenbeck i Hugo Ball, traei ime za svoje pozorite u Cirihu, procesom sluajnog otvaranja francusko-nemakog renika, doli do njega.

Razoarenje posledicama koje donosi Prvi Svetski Rat, dovelo je do nastanka pokreta, iji su principi jasno odreeni protiv ustolienja u kulturnom, politikom i javnom ivotu. Kontradiktornost izmeu ivotne prakse i tradicionalne umetnosti u kojoj vlada "harmonija i lepota", koja je po umetnicima grupe nepodnoljiva, dovodi do njenog omalovaavanja.

Dadaisti istrauju nove naine izraavanja u novonastaloj situaciji koristei se satirom i ironijom kao umetnikim izrazom protestuju, okiraju i skandalizuju publiku. Sve ono apsurdno i bezvredno u realnosti dobija novo znaenje u umetnikom izrazu dadaista, poev od ruenja tradicionalnih umetnikih formi, rikanja, fonetske poezije, muzike buke i remontae polomljenih predmeta iz svakodnevnog ivota. Time se unosi pojam haosa kao put za revitalizaciju ustolienog umetnikog izraza.

Pokret iz Ciriha se brzo iri na sve tadanje umetnike centre, Pariz, Koloniju, Berlin i Njujork.

Glavni predstavnici i osnivai u Cirihu su: Hans Arp, Tristan Tzara, Ugo Bal, Riard Huelsenbek i Marsel Janko Marcel Janko.

U Berlinu su to Rauol Hausmann, Johannes Baader, George Grosz i John Hearfield.

Dolazei iz Ciriha, 1919 godine, Hans Arp i Max Ernst osnivaju dadaistiku grupu Kolonije. Godinu dana kasnije izloba koju ti umetnici organizuju u Koloniji, zatvorena je od strane policije zbog neprimerenog ponaanja.

Kurt Schwitters, iz Hanovera, zapoinje jedan novi pokret, Merc. Ime dolazi od Commerzbank (Komercijalna Banka). viters realizuje svoje slike-merc, kroz subjektivni poetski izraz, koristei trivijalne, odbaene i bezvredne predmete.

U Parizu i Njujorku se spajaju duh pokreta dada i novonastajui nadrealizam, a zasluni su: Marcel Duchamp, Maks Ernst, Man Ray i Francis Picabia.

Dadaisti

Giljem Apoliner - Francuska
an (Hans) Arp - vajcarska, Francuska i Nemaka
Hugo Bal - vajcarska
Johanes Bader - Nemaka
Artur Kravan - SAD
Jean Crotti - Francuska
Theo van Doesburg - Holandija
Marsel Dian - Francuska i SAD
Maks Ernest - Nemaka
Raoul Hausmann - Nemaka
Emmy Hennings - vajcarska
Richard Huelsenbeck - vajcarska and Nemaka
Marsel Janko - vajcarska (roen u Rumuniji)
Clement Pansaers - Belgium
Fransis Pikabija - vajcarska, SAD i Francuska
Man Ray - SAD i Francuska
Hans Richter - Nemaka, vajcarska and SAD
Kurt viters - Nemaka
Sophie Tuber - vajcarska
Tristan Cara - vajcarska i Francuska (roen u Rumuniji)
avatar
Butcher
master
master

Male
: 3229
Age : 34
Mesto : Tu,Srbija

  http://www.forumashi.forumsr.com

   Go down


 
Permissions in this forum: